PEELLAND TAKKEN
peelland branches

            De 5 Peelland takken vanf de 15de eeuw                                             The 5 Peelland branches are from the 15th century

           alle deze takken zijn begin 20ste eeuw uitgestorven                            by the beginning of the 20th century all were extinct

peelland branches
        tabel 4         Johannes   1589   archieven   Vught - 's-Hertogenbosch
      tabel 5          Johannes 1620  archieven   Asten  - Mierlo  - Gemert
    tabel 6         Hendrik 1650         archieven   Helmond - Mierlo - Sambeek
      tabel 7         Johannes  1595         archieven   Helmond - Gemert  - Mierlo  
       tabel 8         Wilhelmus  1625 archieven              Helmond            
Interessante voorvallen in de Peelland takken zijn o.a:  
Drie generaties herbergiers in Vught,  
  De VOC matroos Willem Verasdonck uit 's-Hertogenbosch,      Antony Verasdonck, veroordeeld in 1692,     Jan Verasdonk uit Ommel, die het gestolen mariabeeldje terugvond ,   Verasdonck vermeld in boeken (google books)

*) Niet alle gegevens komen uit eigen bestand / info Verasdonck@msn.com                                             © J.P. Verasdonck 2008